Algemene voorwaarden

A. Definities

Verkoper is CLICS NV – Kampweg 178 m – 2990 Wuustwezel – België

Betaling

Betaling voor levering in alle landen, via betaling voor de uitlevering van de producten.

De bovenvermelde verkoopsvoorwaarden zijn enkel geldig voor verkoop op afstand. Voor alle andere voorwaarden verwijzen we naar de algemene verkoopsvoorwaarden van directe verkoop.

B. Bewijs van overeenkomst

De koper aanvaardt dat een online-bestelling (internet of e-mail) eenzelfde bewijskracht heeft als een schriftelijke bestelling.

C. Betaling

De verkoper vraagt de klant de goederen op voorhand te betalen, maar het feit dit te doen geeft de klant niet het recht om van een aankoop af te zien en deze op grond hiervan te retourneren.

D. INFORMATIE van de KOPER

Alle informatie opgegeven om de bestelling te kunnen uitvoeren werd aanvaard door de koper. Alvorens de finale bevestiging van het order te geven, heeft de koper de mogelijkheid om zijn bestelling na te lezen en desgevallend aan te passen. De koper is verplicht om de Verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens zijn bestelling te plaatsen.

E. Recht om af te zien van de aankoop

De koper heeft het recht om van zijn aankoop af te zien wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :
* het product werd niet op maat voor de koper gemaakt
* de koper is een consument, fysiek persoon
* de producten werden niet geopend en kunnen in goede staat verzonden worden
* de koper stuurt het product op zijn/haar eigen kosten terug naar CLICS NV – Kampweg 178 m – 2990 Wuustwezel – België
* de koper gebruikt het recht om van de aankoop af te zien van binnen een periode van 14 dagen.
* De koper kan het origineel betalingsbewijs laten zien.
* De terugbetaling geschiedt binnen een periode van 30 dagen nadat het retourrecht werd ingeroepen en na ontvangst van de geretourneerde goederen.

Algemene bepalingen

Onze algemene bepalingen maken deel uit van de overeenkomst met de Verkoper.

A. De bestelling

Enkel een schriftelijke en bevestigde bestelling door de Verkoper maakt de overeenkomst geldig. Deze orderbevestiging wordt per e-mail verstuurd, vlak na het plaatsen van de bestelling. Het over te maken bedrag is altijd het vermelde bedrag op het bevestigingsscherm van deze bestelling.

B. Levering

Voor bestellingen die uitgeleverd worden in

België 1 tot 3 werkdagen

Nederland 1 tot 3 werkdagen

Frankrijk, Duitsland, UK en Oostenrijk  1 tot 3 werkdagen

alle andere landen dan deze hierboven vermeld 2 tot 10 werkdagen afhankelijk van de bestemming.

C. Verantwoordelijkheid

De Koper aanvaardt de producten te gebruiken zoals het hoort en de gebruiksinstructies te volgen. Een fout gebruik van de producten impliceert dat de Verkoper niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor de kwaliteit van het product, noch voor de gevolgen die zouden kunnen voortkomen uit het verkeerd gebruik van het product.

D. Juridisch

Elk geschil over de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst, is voorbehouden aan de bevoegdheden van de locale rechtbank in de juridische omgeving waarbinnen de Verkoper is gevestigd.